A felvételi követelmények részleteit tartalmazó dokumentumokat erről a linkről pdf formátumban letöltheti.


Közismereti Oktatás

A 2024/2025-es tanévben induló osztályainkban a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára készült   kerettantervet   használjuk, amely ezen linken megtekinthető. Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is, amelyre a tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon kerül sor.

Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is, amelyre a tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon kerül sor.

Zene-, Táncoktatás

Iskolánk erőssége a kiváló művésztanárok által vezetett színvonalas főtárgy oktatás, melyhez az adott tanszakokon korrepetíció is társul. A főtárgy mellett növendékeink szolfézst, zeneelméletet, komplex elméleti ismereteket, zeneirodalmat, népzenét, a nem zongora szakosok kötelező zongorát, a hegedű szakosok egy évig brácsa fakultációt, a zongoristák pedig orgonát vagy csembalót is tanulhatnak. Ezen kívül kiemelten fontos tantárgy intézményünkben a kamarazene, amit tanszaki rangon kezelünk . A kamarazenei csoportok kialakításába aktívan kapcsolódnak be tanulóink is.





Kötelező tárgyi felvételi követelmények szolfézs- zeneelmélet, zongorakötelező tárgyakból.

Szolfézs-Írásbeli



Szolfézs-Szóbeli



Szolfézs-Írásbeli



Zongorakötelező: egy mű eljátszása fejből.



Felvételi a táncos szakokra

Felvételi vizsga menete:

1. Alkalmassági vizsga:

- pályaalkalmassági- és esztétikai felmérés (alkati- és fizikális adottságok)

- a háziorvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolást kérjük, hozzák magukkal a felvételire

2. Gyakorlati vizsgamenete:

Kortárs-moderntánc:

 1. Készség és képesség felmérés egyesével
 2. Ritmusérzék, ritmusképesség felmérés egyesével
 3. Moderntánc alap tánctechnikai elemeinek utánzása, adott gyakorlatok alapján, komplex mozdulatok kivitelezésének elsajátítása csoportosan.
 4. Hozott koreográfia, saját zenére maximum 2 perc.

Néptánc:

 1. Alapmotívumok szerinti motívumfűzés készség és képesség felmérés személyenként 2 perc.
 2. Ugrókötél hajtás monotóniatűrés és általános kondíció vizsgálata személyenként 1,5 perc
 3. Egy szabadon választott motívum előadása időkényszer nélküli állóképesség vizsgálata személyenként tetszőleges időtartamban és tempóban.
 4. Ritmusvisszhang 3 próbálkozás fejenként.
 5. Mozgásmemóriai és koordinációs feladatok személyenként 1 perc.
 6. mm=120 tempóra kéz és láb ritmikai feladatok személyenként 1 perc.
 7. Saját ének.
 8. Improvizáció hozott táncanyagból, saját (hozott) zenére maximum 2 perc.

Ruházat:

Motivációs beszélgetés:

A jelentkező diákokkal az adatok egyeztetése után a művésztanárok eddigi tanulmányaikról, jövőbeli elképzeléseikről beszélgetnek. Ismertetik a gyakorlati vizsgán szerzett tapasztalatokat.

Vissza