alapitvány logó

„A ZENEPALOTA IFJÚ ZENÉSZEIÉRT” alapítvány

A miskolci középfokú zeneművészeti szakoktatás támogatása érdekében jött létre, az alábbi célkitűzésekkel:

Az ifjú tehetségek koncertlehetőségeinek, a bel- és külföldi kurzusokon, zenei szaktáborokban, továbbképzéseken való részvételüknek a biztosítása.

A megfelelő minőségű művészi hangszerekhez való hozzájutás segítése.

A miskolci Zenepalotában magas színvonalú, népszerű hangversenyek szervezése.

A zenei közművelődés kiszélesítése, ismeretterjesztő koncertek, előadások megrendezésével.

A Zenepalota épülete állagának megőrzése, műemlék jellegének a kidomborítása, megfelelő propagálása az ismeretterjesztés, a közművelődés és az idegenforgalom területén.

Székhely:
3530. Miskolc, Bartók tér 1.
Koratórium elnöke
Fejér Zsolt György
Nyilvántartásba vétel:
B-A-Z Megyei Bíróság sorszám: 756/1994
Határozat sorszáma:
3.Pk.756/1994/7.
Határozat kelte:
1995. január 04.
Statisztikai szám:
18416118-8531-569-05
Adószám:
18416118-1-05
Pénzforgalmi bankszámla száma:
OTP Bank Nyrt. 11734004-20399591
Az új kuratórium, végzés:
Miskolci Törvényszék 15.Pk.756/1994/41. szám
Kelte:
2017. 05. 18.